Pozemky s lukrativním umístěním u D8

info@komercnipozemkyusteckykraj.cz

Komerční pozemek Přestanov

Hledáte místo pro drobnou výrobu a skladování?
Komerční pozemky u D8 jsou k dispozici.

Přestanov ↔ Praha

dálnice D8 = 90 km

Přestanov ↔ Ústí nad Labem

silnice 13 = 10 km

Přestanov ↔ Teplice

silnice 13 = 8 km

Přestanov ↔ Drážďany (DE)

dálnice D8 a A17 = 58 km

Komerční pozemky najdete na severozápadním okraji obce Přestanov, asi 4 km od dálnice D8. Na silnici I.tř. č. 13, která spojuje města Teplice a Ústí nad Labem.

Strategická poloha

Strategická poloha

Pozemky leží v dosahu velkých průmyslových měst a sjezdu dálnice D8. Jde o strategické místo v dosahu průmyslových zón a k hranicím Německa to je co by kamenem dohodil.

Dostatečná rozloha

Dostatečná rozloha

Celková výměra developerských pozemků určených k výstavbě výrobních objektů či skladů je cca 4,5 ha. Pozemky jsou mírně se svažujícího charakteru.

Technická připravenost

Technická připravenost

Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné buď na samotném pozemku či na jeho hranici. Na pozemky byl vybudován nový vjezd ze silnice 1.tř., který svými parametry vyhovuje vjezdu nákladních vozidel.

Chci vědět více o prodeji pozemku

Komerční pozemky Přestanov – ideální místo pro drobnou výrobu či skladování.

1

Lokalita zóny

Mírně se svažující pozemky leží v katastrálním území Přestanov, v obci Přestanov v okrese Ústí nad Labem. V územním plánu obce jsou pozemky situovány v současně zastavěném území obce s určením pro výrobu a sklady 3,5 ha a 1 ha pro bytovou zástavbu.

2

Strategická poloha

Pozemky se nachází na strategickém místě v dosahu velkých průmyslových měst (asi 10 km od centra Ústí nad Labem a 8 km do centra Teplic) a v blízkosti hranic s Německem. Leží přímo u silnice I.tř. č. 13, která spojuje města Teplice a Ústí nad Labem. Po cca 4km se napojíte na dálnici D8, která spojuje Prahu a Drážďany a napojí vás na dálniční síť v Německu.

3

Dostupnost

Sjezd z dálnice D8 na Chlumec / Ústí nad Labem - BUKOV na kilometru 74 vás cca po 4km zavede po silnici I.tř. č. 13 přímo do obce Přestanov. Pozemky leží přímo u silnice I.tř. č. 13 mezi městy Teplice a Ústí nad Labem.

4

Stav pozemků

Komerční pozemky Přestanov se nenachází na chráněném území. Na jejich území nejsou známy žádné útvary či prvky v režimu zvláštní ochrany podle platných předpisů. Na pozemcích jsou objekty tzv. likusáky. Dále jsou na pozemcích náletové křoviny a dřeviny. Dle územního plánu jde o pozemky s určením pro výrobu a sklady 3,5 ha a 1 ha pro bytovou zástavbu.

5

Technická infrastruktura

Část pozemků a obslužných komunikací je zpevněna balenou asfaltovou směsí, na některých pozemcích se nacházejí stavby, tzv. likusáky.

6

Inženýrské sítě

S napojením na veškeré energie se počítá. Zásobování elektrickou energií je v současné době řešeno vlastní trafostanicí, která je umístěna přímo na pozemku. Přípojka vody se nachází přímo na pozemku.

Přípojka plynu se nachází do 100m od hranice pozemku. Jejich kapacita je dostačující i pro větší provoz. Splaškovou vodu je možné řešit vlastní ČOV. Dešťovou vodu je možné vypouštět do vodoteče, která vede po hranici pozemku.

Jednáme férově. Podmínky prodeje jsou jasné a transparentní

Způsob prodeje

Společnost TECHNICAL SUPPORT, s.r.o. je jediným vlastníkem pozemků pro plánovanou výstavbu. Pozemky jsou zapsané na LV 158 v katastrálním území Přestanov. Celková výměra pozemků Řehlovické zóny je 44223 m2. Preferujeme prodej pozemků jako celek, ale je možné je po dohodě a odsouhlasení rozdělit na části.

Cena

Cenu Vám rádi sdělíme na dotaz.

Proces prodeje

Na základě projeveného zájmu investorů v podobě Letter of Intent poskytneme podklady na provedení Due Diligence schválená oboustranným potvrzením Letter of Intent. V této fázi nebudeme od vybraného investora požadovat podepsání smlouvy ani poskytnutí depositu.

Právní stav pozemků

Pozemky, které jsou předmětem prodeje, jsou bez právních vad a zástav.

Ke stažení:

Komerční pozemky na prodej - Přestanov

Komerční pozemky na prodej - Přestanov

Cenová nabídka

(vyplňte Vaši e-mailovou adresu)

Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností TECHNICAL SUPPORT, s.r.o. naleznete v Zásady zpracování osobních údajů.

Fotky pozemku Přestanov

Jak nás kontaktovat?

Máte-li o pozemky Řehlovické zóny vážný zájem, pak nám napište nebo zatelefonujte.

Vaše jméno

Váš e-mail

Váš dotaz

Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností TECHNICAL SUPPORT, s.r.o. naleznete v Zásady zpracování osobních údajů.

Sídlo firmy

TECHNICAL SUPPORT, s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
IČO: 269 60 214
DIČ: CZ26960214

Pozemky s lukrativním umístěním u D8 jsou k dispozici