Pozemky s lukrativním umístěním u D8

info@komercnipozemkyusteckykraj.cz

Komerční pozemek Řehlovice

Hledáte nové místo pro výrobu a skladování?
Průmyslová zóna Řehlovice u  D8 je k dispozici.

Řehlovice ↔ Praha

dálnice D8 = 80 km

Řehlovice ↔ Ústí nad Labem

dálnice D8 = 12 km

Řehlovice ↔ Teplice

rychl. silnice R63 = 14 km

Řehlovice ↔ Drážďany (DE)

dálnice D8 a A17 = 66 km

Průmyslovou zónu najdete u obce Řehlovice. A to přímo u budoucího křížení dálnice D8 a rychlostní silnice R63. Ta spojuje města Teplice a Ústí nad Labem.

Strategická poloha

Strategická poloha

Pozemky Řehlovické zóny leží v dosahu velkých průmyslových měst, rychlostní silnice i jejího sjezdu, na který se napojuje vjezd do areálu. Zóna sousedí s frekventovanou železniční tratí. Vlastní železniční vlečka. A k hranicím Německa to je co by kamenem dohodil.

Dostatečná rozloha

Dostatečná rozloha

Celková výměra developerských pozemků určených k výstavbě výrobních objektů či skladů je cca 6,8 ha. Pozemky jsou rovinatého charakteru s vlastní 900 m dlouhou železniční vlečkou napojenou na železniční koridor.

Technická připravenost

Technická připravenost

Veškeré inženýrské sítě jsou dostupné buď na samotném pozemku či na jeho hranici. Okolo celého pozemku vede zpevněná obslužná komunikace.

Chci vědět více o prodeji pozemku

Pozemky Řehlovické zóny – ideální místo pro průmyslovou výrobu či skladování

1

Lokalita zóny

Rovinaté pozemky Řehlovické zóny leží v katastrálním území Řehlovice a Stadice, u obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem. V územním plánu obce jsou pozemky situovány v současně zastavěném území obce s určením pro průmyslové využití, jmenovitě jako výrobně technické území.

2

Strategická poloha

Pozemky se nachází na strategickém místě v dosahu velkých průmyslových měst a blízkosti hranic s Německem. Zóna sousedí s frekventovanou železniční tratí a zároveň leží v těsné blízkosti křížení dálnice D8 s rychlostní silnicí R63 (sjezd Řehlovice) – asi 9 km od centra města Ústí nad Labem a asi 10 km centra města Teplice. K pozemkům patří i vlastní železniční vlečka (vlastník Řehlovická zóna IV s.r.o.).

3

Dostupnost

V místě dnešního křížení dálnice D8 s rychlostní silnicí R63, byla vybudována mimoúrovňová křižovatka se sjezdem do obce Řehlovice. Rychlostní silnice R63 je přivaděčem k dálnici ve směru od Teplic. Nedávno dokončený úsek dálnice D8 u Řehlovic tak umožnil snadné spojení Teplic a Ústí nad Labem s Prahou a dálnicemi v Německu. Přímý sjezd z dálnice D8 v obou směrech a sjezd z rychlostní silnice R63 k nově vybudované pobočce logistické společnosti Geis CZ s.r.o., ke středisku Správy a údržby dálnic a k oddělení dálniční Policie ČR, vede až k hranicím námi prodávaných pozemků.

4

Stav pozemků

Řehlovická zóna se nenachází na chráněném území. Na jejím území nejsou známy žádné útvary či prvky v režimu zvláštní ochrany podle platných předpisů. Pozemky jsou bez objektů, pouze s částmi demolic. Na pozemcích jsou náletové křoviny a dřeviny. Dle územního plánu jde o pozemky s určením pro průmyslové využití, jmenovitě jako výrobně technické území.

5

Technická infrastruktura

Část pozemků a obslužných komunikací je zpevněna balenou asfaltovou směsí. Součástí pozemku je vlastní 900 m dlouhá železniční vlečka napojená na železniční koridor.

6

Inženýrské sítě

S napojením na veškeré energie se počítá. Zásobování elektrickou energií je v současné době řešeno vybudovanou přípojkou VN z VVN 35 kVA ukončenou trafostanicí.

Plyn a voda jsou vedeny v těsné blízkosti pozemku. Jejich kapacita je dostačující i pro větší provoz. Splaškovou vodu je možné řešit například vlastní ČOV.

Jednáme férově. Podmínky prodeje jsou jasné a transparentní

Způsob prodeje

Prodávané pozemky jsou rozděleny do tří části, z níchž každou část vlastní jedna obchodní společnost. Prodáváme 100 % obchodní podíl společností Řehlovická zóna II s.r.o., Řehlovická zóna III s.r.o. a Řehlovická zóna IV s.r.o., které jsou jediným vlastníkem pozemků pro plánovanou výstavbu. Společnosti Řehlovické zóny jsou účelově založené společnosti pouze pro tento projekt a nemají žádné jiné aktivity. Jedná se o společnosti s minimálními závazky, bez zaměstnanců a s jediným majetkem, kterým jsou pozemky. Tyto jsou rozděleny takto: Řehlovická zóna II s.r.o. vlastní pozemky o výměře 14.179 m2 zapsané na LV 446 v katastrálním území Řehlovice, Řehlovická zóna III s.r.o. vlastní pozemky o výměře 29.539 m2 zapsané na LV 447 v katastrálním území Řehlovice a Řehlovická zóna IV s.r.o. vlastní pozemky o výměře 24.058 m2 zapsané na LV 448 v katastrálním území Řehlovice a na LV 255 v katastrálním území Stadice.

Cena

Cenu Vám rádi sdělíme na dotaz.

Proces prodeje

Na základě projeveného zájmu investorů v podobě Letter of Intent poskytneme podklady na provedení Due Diligence schválená oboustranným potvrzením Letter of Intent. V této fázi nebudeme od vybraného investora požadovat podepsání smlouvy ani poskytnutí depositu.

Právní stav pozemků

Pozemky, které jsou předmětem prodeje, jsou bez právních vad a zástav.

Ke stažení:

Komerční pozemky na prodej - Řehlovice

Komerční pozemky na prodej - Řehlovice

Cenová nabídka

(vyplňte Vaši e-mailovou adresu)

Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností Řehlovická zóna II s.r.o. naleznete v Zásady zpracování osobních údajů.

Řehlovická zóna obrazem

Jak nás kontaktovat?

Máte-li o pozemky Řehlovické zóny vážný zájem, pak nám napište nebo zatelefonujte.

Vaše jméno

Váš e-mail

Váš dotaz

Vámi uvedené osobní údaje budou využity výhradně k reakci na Vámi poptávanou službu. Více informací o zpracování osobních údajů společností Řehlovická zóna II s.r.o. naleznete v Zásady zpracování osobních údajů.

Sídlo firmy

Řehlovická zóna II s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 23309761
DIČ: CZ27709761

Sídlo firmy

Řehlovická zóna III s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 04901886
DIČ: CZ04901886

Sídlo firmy

Řehlovická zóna IV s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČO: 04901932
DIČ: CZ04901932

Pozemky s lukrativním umístěním u D8 jsou k dispozici